Vi kramar strategier varje dag
Strategi känns hårt. Egentligen är det ett mjukt men fast famntag kring något av det viktigaste för ett företag: att hitta människorna som uppskattar produkterna mest, att inse vad som öppnar deras öron och att förstå var och när dialogen ska föras.

Vi älskar reklamens psykologiska dimension
Ett utbytt ord kan vara skillnaden mellan poesi och kiosklitteratur, ett mediaval förvandla fiender till vänner och rätt bild framkalla det skeva igenkännande leende som vi avsåg. Ja, reklam har verkligen möjligheten att påverka och förändra beteenden.

Vi är effektsökare
Projekt som saknar mätbarhet är som golfspel utan hål. Det är ju trevligt med en snygg sving, men utan någonstans att sätta putten är det svårt att hävda vinst.
Därför börjar varje kundprojekt med att etablera vilken verksamhetseffekt som eftersträvas. Och avslutas med domen: har vi nått målen?