Uppdrag: vision 2015
Svärmor anlitades för att arbeta fram ett förslag på hur kommunens vision kunde visualiseras och kommuniceras. Av bara farten skapades även en struktur för visionsarbetet och några tankar om hur visionen kunde överlämnas till invånarna.