Uppdrag: positioneringsworkshop
Främjandet har funnits i över 100 år. De senaste åren har bland annat ägnats åt att arbeta fram en strategi för att nå genom bruset och ta fram ett budskap som öppnar öron. De tog Christopher till hjälp för att systematisera sin positioneringsprocess.

Uppdrag: Skapa blå boken
Svärmor tar under våren 2010 fram Friluftsfrämjandets Blå bok, en strategisk och operativ varumärkes- och kommunikationsguide. Den är även ett viktigt kulturverktyg som illustrerar hur en främjare tänker och känner och delas ut till föreningens 8000 ideella ledare.